• Nauczyciele

   • Wiesława Lisek-Fronczak
   • Wiesława Lisek-Fronczakdyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
    język angielski, język niemiecki
   • Jolanta Klebeko
   • Jolanta Klebekowicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
    pedagog, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
   • Mirosława Barwińska
   • Mirosława Barwińskamatematyka, informatyka, oligofrenopedagogika
   • Krystyna Chmielewska
   • Krystyna Chmielewskaedukacja wczesnoszkolna, j. angielski,
    wychowanie do życia w rodzinie
   • Elżbieta Drwęcka
   • Elżbieta Drwęckaj. polski, etyka, oligofrenopedagogika,
    psychologia dzieci i młodzieży
   • Tomasz Fras
   • Tomasz Fraspedagog, oligofrenopedagogika, terapia integracji sensorycznej,
    wychowanie do życia w rodzinie
   • Ewa Kuźniak
   • Ewa Kuźniakedukacja wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika
   • Roman Langkafel
   • Roman Langkafelwychowanie fizyczne, technika,
    gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna,
   • Małgorzata Machnyk
   • Małgorzata Machnykmatematyka, fizyka, oligofrenopedagogika,
    edukacja wczesnoszkolna, informatyka
   • Martyna Minko
   • Martyna Minkohistoria, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie,
    surdopedagogika, tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
   • Mariusz Patejuk
   • Mariusz Patejukwychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej, technika
   • Katarzyna Sławek
   • Katarzyna Sławekedukacja wczesnoszkolna, plastyka, przyroda,
    logopedia, pedagogika
   • Katarzyna Winter
   • Katarzyna Winterj. polski, edukacja dla bezpieczeństwa,
    logopedia, oligofrenopedagogika
   • Krzysztof Zerner
   • Krzysztof Zernermuzyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa