• Nauczyciele

   • Wiesława Lisek-Fronczak
   • Wiesława Lisek-Fronczakdyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
    język angielski
   • Jolanta Klebeko
   • Jolanta Klebekowicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
    nauczyciel wspomagający, rewalidacja
   • Elżbieta Drwęcka
   • Elżbieta Drwęckaj. polski, etyka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
   • Tomasz Fras
   • Tomasz Fraspedagog, nauczyciel wspomagający, rewalidacja,
    terapia integracji sensorycznej, wychowanie do życia w rodzinie
   • Celina Rutecka
   • Celina Ruteckapedagog, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, doradztwo zawodowe
   • Katarzyna Winter
   • Katarzyna Winter j. polski, logopedia, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, rewalidacja, logopedia
   • Krzysztof Zerner
   • Krzysztof Zernermuzyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa